W Dz.U. z 7 czerwca 2019 r. pod poz. 1069 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Chodzi o formularz deklaracji PCC-4(1).

Rozporządzenie, a więc i wzór, obowiązuje od 1 lipca 2019 r.