Opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru:

  • informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1007); chodzi o formularz VAT-23(3);
  • zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz.U. z 31 maja 2019 r. poz. 1021); chodzi o formularz VAT-21(3);
  • dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 31 maja 2019 r. poz. 1022); chodzi o formularz VAT-22(3).

Wzory te obowiązują od 1 czerwca 2019 r. Ponadto, w Dz.U. z 31 maja 2019 r. pod poz. 1023 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Zmieniono w nim „Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)”, które w nowej wersji mają zastosowanie, począwszy od rozliczenia odpowiednio za maj 2019 r. lub za II kwartał 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.