W Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. pod poz. 1174 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r.

Ustalono opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2020, które wynoszą za jeden miesiąc używania odbiornika:

 • radiofonicznego — 7,00 zł;
 • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 22,70 zł.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2020, po uwzględnieniu zniżek, wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 13,60 zł za dwa miesiące,
  • 20,15 zł za trzy miesiące,
  • 39,90 zł za sześć miesięcy,
  • 75,60 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 44,05 zł za dwa miesiące,
  • 65,35 zł za trzy miesiące,
  • 129,40 zł za sześć miesięcy,
  • 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2020 r. mogą być przyjmowane w 2019 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 lipca 2019 r.