W Dz.U. z 5 lipca 2019 r. pod poz. 1247 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Rozporządzenie określa ramowe plany nauczania dla następujących publicznych szkół i placówek artystycznych:

 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia — załącznik nr 1,
 • szkoły muzycznej I stopnia — załącznik nr 2,
 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia — załącznik nr 3,
 • szkoły muzycznej II stopnia — załącznik nr 4,
 • liceum sztuk plastycznych — załącznik nr 5,
 • ogólnokształcącej szkoły baletowej — załącznik nr 6,
 • szkoły sztuki tańca — załącznik nr 7,
 • szkoły sztuki cyrkowej — załącznik nr 8,
 • policealnej szkoły muzycznej — załącznik nr 9,
 • policealnej szkoły plastycznej — załącznik nr 10,
 • ogniska artystycznego — załącznik nr 11.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.