W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1104 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Rozporządzenie określa wzory:

 1. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) — załącznik nr 1;
 2. załączników do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1) — załącznik nr 2,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2) — załącznik nr 3,
  • dane pozostałych podatników (ZIN-3) — załącznik nr 4;
 3. deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) — załącznik nr 5;
 4. załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1) — załącznik nr 6,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2) — załącznik nr 7.

W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1105 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Rozporządzenie określa wzór:

 1. informacji o gruntach (IR-1) — załącznik nr 1;
 2. załączników do informacji o gruntach:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1) — załącznik nr 2,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2) — załącznik nr 3,
  • dane pozostałych podatników (ZIR-3) — załącznik nr 4;
 3. deklaracji na podatek rolny (DR-1) — załącznik nr 5;
 4. załączników do deklaracji na podatek rolny:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1) — załącznik nr 6,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2) — załącznik nr 7.

W Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. pod poz. 1126 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Rozporządzenie określa wzór:

 1. informacji o lasach (IL-1) — załącznik nr 1;
 2. załączników do informacji o lasach:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1) — załącznik nr 2,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2) — załącznik nr 3,
  • dane pozostałych podatników (ZIL-3) — załącznik nr 4;
 3. deklaracji na podatek leśny (DL-1) — załącznik nr 5;
 4. załączników do deklaracji na podatek leśny:
  • dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1) — załącznik nr 6,
  • dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2) — załącznik nr 7.

Opublikowano również rozporządzenia Ministra Finansów:

 1. z 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania (Dz.U. z 21 czerwca 2019 r.):
  • informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 1153),
  • informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poz. 1154), a także
 2. z 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 26 czerwca 2019 r. poz. 1185).

Wynika z nich, że informacje i deklaracje można przesyłać z wykorzystaniem:

 • elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
 • innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie BIP właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje można opatrywać:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem osobistym,
 • podpisem zaufanym.

Wszystkie opisane wyżej rozporządzenia obowiązują od 1 lipca 2019 r.