W Dz.U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1506 opublikowano Postanowienie Prezydenta RP z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 13 października 2019 r. Do postanowienia dołączono też kalendarz wyborczy określający dni, w których upływają terminy dokonania czynności wyborczych.

Postanowienie obowiązuje od 10 sierpnia 2019 r.