W Dz.U. z 15 lipca 2019 r. pod poz. 1309 opublikowano Ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

W Ustawie z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) wprowadzono zmiany m.in. w zakresie spółek celowych, do których KZN może wnosić nieruchomości jako aport, przekazywania wykazów nieruchomości oraz zbywania nieruchomości wchodzących w skład KZN.

Ustawa obowiązuje od 15 sierpnia 2019 r.