W Dz.U. z 18 września 2019 r. pod poz. 1774 opublikowano w Rozporządzeniu MKiDN z 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych.

Rozporządzenie określa:

  • typy szkół artystycznych, których dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych;
  • warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych;
  • wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne;
  • warunki wynagradzania osób wchodzących w skład państwowej komisji egzaminacyjnej.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 września 2019 r.