Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 18 września 2019 r. poz. 1776),
 • o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 19 września 2019 r. poz. 1781),
 • o strażach gminnych (Dz.U. z 20 września 2019 r. poz. 1795),
 • o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 23 września 2019 r. poz. 1801),
 • o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 23 września 2019 r. poz. 1805),
 • o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 24 września 2019 r. poz. 1808),
 • o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 24 września 2019 r. poz. 1809),
 • o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 24 września 2019 r. poz. 1810),
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 24 września 2019 r. poz. 1813),
 • Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 27 września 2019 r. poz. 1843),
 • o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 1 października 2019 r. poz. 1861),
 • o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 1 października 2019 r. poz. 1862),
 • o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2 października 2019 r. poz. 1872),
 • o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 3 października 2019 r. poz. 1882),
 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 7 października 2019 r. poz. 1895).