Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 11 października 2019 r. poz. 1942);
 • Kodeks karny (Dz.U. z 14 października 2019 r. poz. 1950);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 23 października 2019 r. poz. 2010);
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 30 października 2019 r. poz. 2086);
 • o Trybunale Stanu (Dz.U. z 4 listopada 2019 r. poz. 2122);
 • o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2126);
 • o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2133);
 • o ochronie baz danych (Dz.U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2134);
 • o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2136);
 • o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2137);
 • o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2138);
 • o transporcie drogowym (Dz.U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2140);
 • o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 6 listopada 2019 r. poz. 2144);
 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 8 listopada 2019 r. poz. 2167);
 • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 8 listopada 2019 r. poz. 2171);
 • o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 8 listopada 2019 r. poz. 2173);
 • o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 12 listopada 2019 r. poz. 2181);
 • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 12 listopada 2019 r. poz. 2182);
 • o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 12 listopada 2019 r. poz. 2188);
 • o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 13 listopada 2019 r. poz. 2195);
 • o kinematografii (Dz.U. z 13 listopada 2019 r. poz. 2199).