W Dz.U. z 31 października 2019 r. pod poz. 2104 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Zmieniono wzory deklaracji: VAT-7VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 listopada 2019 r.