Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 14 listopada 2019 r. poz. 2203);
  • o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 14 listopada 2019 r. poz. 2204);
  • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 15 listopada 2019 r. poz. 2215);
  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 19 listopada 2019 r. poz. 2277);
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 28 listopada 2019 r. poz. 2325);
  • Prawo bankowe (Dz.U. z 5 grudnia 2019 r. poz. 2357);
  • o kosztach komorniczych (Dz.U. z 6 grudnia 2019 r. poz. 2363).

Ogłoszono też obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie:

  • zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz.U. z 6 grudnia 2019 r. poz. 2367);
  • właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 6 grudnia 2019 r. poz. 2371).