W Dz.U. z 28 listopada 2019 r. pod poz. 2324 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozporządzenie określa:

  • zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”;
  • zakres informacji, które powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia finansowego;
  • tryb oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego;
  • sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu;
  • sposób monitorowania i oceny realizacji programu.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 listopada 2019 r.