W Dz.U. z 5 grudnia 2019 r. pod poz. 2360 opublikowano Obwieszczenie MSWiA z 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Obwieszczenie wydano na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443), a w załączniku do niego ogłoszono wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Wykaz obejmuje:

  • nazwę miejscowości;
  • rodzaj (np. wieś, część wsi, osada, miasto);
  • gminę, powiat, województwo;
  • identyfikator miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT;
  • dopełniacz miejscowości;
  • przymiotnik miejscowości.

Obwieszczenie weszło w życie 5 grudnia 2019 r.