Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 12 grudnia 2019 r. poz. 2393);
 • o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 13 grudnia 2019 r. poz. 2399);
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 16 grudnia 2019 r. poz. 2407);
 • o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 16 grudnia 2019 r. poz. 2410);
 • o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 16 grudnia 2019 r. poz. 2412);
 • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 17 grudnia 2019 r. poz. 2418);
 • Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 20 grudnia 2019 r. poz. 2460);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 23 grudnia 2019 r. poz. 2475);
 • o lasach (Dz.U. z 3 stycznia 2020 r. poz. 6);
 • o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 3 stycznia 2020 r. poz. 7);
 • Prawo przewozowe (Dz.U. z 3 stycznia 2020 r. poz. 8);
 • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 7 stycznia 2020 r. poz. 17);
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 8 stycznia 2020 r. poz. 19);
 • o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 8 stycznia 2020 r. poz. 22);
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 stycznia 2020 r. poz. 23);
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 9 stycznia 2020 r. poz. 30);
 • o cudzoziemcach (Dz.U. z 10 stycznia 2020 r. poz. 35).