W Dz.U. z 12 grudnia 2019 r. pod poz. 2397 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa wzory formularzy podatkowych w wersjach: PIT-2(6), PIT-2A(6), PIT-3(6), PIT-4R(9), PIT-6(14), PIT-8AR(8), PIT-8C(10), PIT-11(25), PIT-R(20), IFT-1/IFT-1R(15).

Wzory formularzy PIT-2, PIT-2A i PIT-3 w nowych wersjach stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r., natomiast pozostałe wzory w tych wersjach — do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.