W Dz.U. z 18 grudnia 2019 r. pod poz. 2434 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa wzory formularzy podatkowych w wersjach: PIT-36(27), PIT-36S(27), PIT-36L(16), PIT-LS(16), PIT-37(26), PIT-38(14), PIT-39(10), PIT/B(17), PIT/BR(4), PIT/D(28), PIT/DS(4), PIT/IP(1), PIT/M(7), PIT/MIT(2), PIT/PM(1), PIT/O(24), PIT/Z(8), PIT/ZG(7).

Wzory formularzy w tych wersjach stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.