Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 13 stycznia 2020 r. poz. 53);
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 14 stycznia 2020 r. poz. 55);
 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 15 stycznia 2020 r. poz. 65);
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 15 stycznia 2020 r. poz. 67);
 • o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 16 stycznia 2020 r. poz. 72);
 • o radcach prawnych (Dz.U. z 16 stycznia 2020 r. poz. 75);
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 20 stycznia 2020 r. poz. 85);
 • o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 20 stycznia 2020 r. poz. 89);
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 23 stycznia 2020 r. poz. 106);
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 24 stycznia 2020 r. poz. 110);
 • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 24 stycznia 2020 r. poz. 111);
 • o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz.U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 115);
 • o komornikach sądowych (Dz.U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 121);
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 122);
 • o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 123);
 • o umowach międzynarodowych (Dz.U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 127);
 • o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 28 stycznia 2020 r. poz. 130);
 • o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 28 stycznia 2020 r. poz. 138);
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 28 stycznia 2020 r. poz. 139);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 29 stycznia 2020 r. poz. 140);
 • o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 29 stycznia 2020 r. poz. 141);
 • o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 31 stycznia 2020 r. poz. 152);
 • o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 31 stycznia 2020 r. poz. 154);
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 3 lutego 2020 r. poz. 164);
 • o kuratorach sądowych (Dz.U. z 4 lutego 2020 r. poz. 167);
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 4 lutego 2020 r. poz. 170);
 • o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 4 lutego 2020 r. poz. 172);
 • o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 5 lutego 2020 r. poz. 174);
 • o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 5 lutego 2020 r. poz. 176);
 • o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 5 lutego 2020 r. poz. 177);
 • o wyrobach medycznych (Dz.U. z 6 lutego 2020 r. poz. 186);
 • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194);
 • Prawo konsularne (Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 195).