W Dz.U. z 5 lutego 2020 r. pod poz. 181 opublikowano Ustawę z 9 stycznia 2020 r. o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.

Dzień 19 lutego ustanowiono Dniem Nauki Polskiej, który jest świętem państwowym.

Ustawa obowiązuje od 5 lutego 2020 r.