W Dz.U. z 12 lutego 2020 r. pod poz. 228 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r. w ramach czasu antenowego, z podziałem na miesiące i godziny.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 lutego 2020 r.