W Dz.U. z 13 marca 2020 r. pod poz. 430 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa wzory formularzy podatkowych:

  • VAT-R(14);
  • VAT-5(3);
  • VAT-5UE(3);
  • VAT-Z(6).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.