W Dz.U. z 24 lutego 2020 r. pod poz. 294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów otrzymanych przez podatników tego podatku z tytułu Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 marca 2020 r.