Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 16 marca 2020 r. poz. 443);
 • o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 16 marca 2020 r. poz. 446);
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 17 marca 2020 r. poz. 463);
 • o drogach publicznych (Dz.U. z 18 marca 2020 r. poz. 470);
 • o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 23 marca 2020 r. poz. 505);
 • o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 24 marca 2020 r. poz. 517);
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 25 marca 2020 r. poz. 523);
 • o własności lokali (Dz.U. z 26 marca 2020 r. poz. 532);
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 7 kwietnia 2020 r. poz. 611);
 • o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 7 kwietnia 2020 r. poz. 617);
 • o ochronie zwierząt (Dz.U. z 9 kwietnia 2020 r. poz. 638).