W Dz.U. z 1 kwietnia 2020 r. pod poz. 571 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2020 z 14 lutego 2020 r.

W załączniku nr 2 przedstawiono „Wydatki budżetu państwa na rok 2020. Zestawienie zbiorcze według działów”. W ramach części 24, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano następującą wysokość wydatków dla rozdziałów:

 • 92101 Instytucje kinematografii — 14 626 tys. zł;
 • 92102 Polski Instytut Sztuki Filmowej — 127 782 tys. zł;
 • 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury — 26 287 tys. zł;
 • 92106 Teatry — 238 815 tys. zł;
 • 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele — 142 352 tys. zł;
 • 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby — 4582 tys. zł;
 • 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych — 16 937 tys. zł;
 • 92113 Centra kultury i sztuki — 242 485 tys. zł;
 • 92114 Pozostałe instytucje kultury — 159 271 tys. zł;
 • 92115 Polska Agencja Prasowa — 12 000 tys. zł;
 • 92116 Biblioteki — 111 147 tys. zł;
 • 92117 Archiwa — 242 375 tys. zł;
 • 92118 Muzea — 961 392 tys. zł;
 • 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków — 56 699 tys. zł;
 • 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami — 140 113 tys. zł;
 • 92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia — 6295 tys. zł;
 • 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa — 7368 tys. zł;
 • 92195 Pozostała działalność — 116 730 tys. zł.

Ustawa budżetowa obowiązuje od 2 kwietnia 2020 r., ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.