W Dz.U. z 2 kwietnia 2020 r. pod poz. 583 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 kwietnia 2020 r.

Więcej na temat pomocy finansowej dla instytucji kultury w artykule „Wsparcie finansowe dla instytucji kultury na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej w okresie epidemii”.