W Dz.U. z 5 maja 2020 r. pod poz. 803 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Określono wzory deklaracji VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.