Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 20 maja 2020 r. poz. 895);
 • o tachografach (Dz.U. z 21 maja 2020 r. poz. 900);
 • o muzeach (Dz.U. z 21 maja 2020 r. poz. 902);
 • Prawo oświatowe (Dz.U. z 22 maja 2020 r. poz. 910);
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 25 maja 2020 r. poz. 920);
 • o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 26 maja 2020 r. poz. 935);
 • o broni i amunicji (Dz.U. z 29 maja 2020 r. poz. 955);
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 29 maja 2020 r. poz. 961);
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 1 czerwca 2020 r. poz. 971);
 • o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 10 czerwca 2020 r. poz. 1027);
 • Prawo pocztowe (Dz.U. z 15 czerwca 2020 r. poz. 1041);
 • o transporcie kolejowym (Dz.U. z 15 czerwca 2020 r. poz. 1043);
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 18 czerwca 2020 r. poz. 1057),
 • o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 22 czerwca 2020 r. poz. 1070),
 • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 22 czerwca 2020 r. poz. 1076).