Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 16 lipca 2020 r. poz. 1252);
 • o kierujących pojazdami (Dz.U. z 20 lipca 2020 r. poz. 1268);
 • o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 27 lipca 2020 r. poz. 1293);
 • o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 27 lipca 2020 r. poz. 1297);
 • o rencie socjalnej (Dz.U. z 27 lipca 2020 r. poz. 1300);
 • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1319);
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 30 lipca 2020 r. poz. 1320);
 • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 31 lipca 2020 r. poz. 1325);
 • o systemie oświaty (Dz.U. z 31 lipca 2020 r. poz. 1327);
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 31 lipca 2020 r. poz. 1329);
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333);
 • o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1334);
 • o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. z 5 sierpnia 2020 r. poz. 1341);
 • o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 5 sierpnia 2020 r. poz. 1342);
 • o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 6 sierpnia 2020 r. poz. 1346);
 • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 6 sierpnia 2020 r. poz. 1348);
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 10 sierpnia 2020 r. poz. 1359);
 • Prawo probiercze (Dz.U. z 10 sierpnia 2020 r. poz. 1365);
 • o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 11 sierpnia 2020 r. poz. 1369);
 • Prawo celne (Dz.U. z 13 sierpnia 2020 r. poz. 1382);
 • o instytutach badawczych (Dz.U. z 13 sierpnia 2020 r. poz. 1383);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2020 r. poz. 1398).