W Dz.U. z 31 lipca 2020 r. pod poz. 1328 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r.

Ustalono opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 r. za używanie odbiornika:

 • radiofonicznego — 7,50 zł za jeden miesiąc;
 • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 24,50 zł za jeden miesiąc.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 r., po uwzględnieniu zniżek za wniesienie opłaty z góry, wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 14,60 zł za dwa miesiące,
  • 21,60 zł za trzy miesiące,
  • 42,80 zł za sześć miesięcy,
  • 81,00 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 47,50 zł za dwa miesiące,
  • 70,60 zł za trzy miesiące,
  • 139,70 zł za sześć miesięcy,
  • 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2021 r. można przyjmować w 2020 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 sierpnia 2020 r.