W Dz.U. z 17 lipca 2020 r. pod poz. 1262 opublikowano Ustawę z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (dalej: ustawa o PBT).

Polski Bon Turystyczny (bon) to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Określenie „Polski Bon Turystyczny” może być używane wyłącznie dla oznaczenia bonu wygenerowanego w systemie teleinformatycznym określonym w art. 27 ustawy o PBT.

Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium RP.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.
Przy czym, prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r.

Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne dokonują
rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym. Więcej informacji na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ustawa obowiązuje od 18 lipca 2020 r.

O tym, czy instytucje kultury mogą przyjmować płatności za pomocą bonu turystycznego, przeczytają Państwo w artykule „Płatność Polskim Bonem Turystycznym za usługi instytucji kultury”.