W Dz.U. z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1298 opublikowano Ustawę z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich:

  • ratowanie;
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne;
  • restrukturyzację.

Ustawa obowiązuje od 11 sierpnia 2020 r.