Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 18 sierpnia 2020 r. poz. 1406);
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 18 sierpnia 2020 r. poz. 1409);
 • o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 19 sierpnia 2020 r. poz. 1415);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1426);
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 21 sierpnia 2020 r. poz. 1427);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 24 sierpnia 2020 r. poz. 1439);
 • o towarach paczkowanych (Dz.U. z 25 sierpnia 2020 r. poz. 1442);
 • Kodeks karny (Dz.U. z 25 sierpnia 2020 r. poz. 1444);
 • o lasach (Dz.U. z 27 sierpnia 2020 r. poz. 1463);
 • o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 27 sierpnia 2020 r. poz. 1465);
 • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 4 września 2020 r. poz. 1526);
 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 8 września 2020 r. poz. 1546);
 • Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 14 września 2020 r. poz. 1575).