W Dz.U. z 14 września 2020 r. pod poz. 1577 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 września 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków, przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 16 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 września 2020 r.