Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 20 października 2020 r. poz. 1842);
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 20 października 2020 r. poz. 1845);
 • o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 21 października 2020 r. poz. 1850);
 • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 21 października 2020 r. poz. 1856);
 • o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 22 października 2020 r. poz. 1861);
 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 26 października 2020 r. poz. 1876);
 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 28 października 2020 r. poz. 1893);
 • Prawo bankowe (Dz.U. z 28 października 2020 r. poz. 1896);
 • o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 29 października 2020 r. poz. 1903);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 29 października 2020 r. poz. 1905);
 • o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 29 października 2020 r. poz. 1907);
 • o własności lokali (Dz.U. z 30 października 2020 r. poz. 1910);
 • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 30 października 2020 r. poz. 1913);
 • o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2 listopada 2020 r. poz. 1920);
 • o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. z 3 listopada 2020 r. poz. 1936);
 • o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 4 listopada 2020 r. poz. 1944);
 • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 4 listopada 2020 r. poz. 1947);
 • Prawo lotnicze (Dz.U. z 6 listopada 2020 r. poz. 1970);
 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 12 listopada 2020 r. poz. 1990);
 • o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 12 listopada 2020 r. poz. 1998);
 • o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 13 listopada 2020 r. poz. 2011);
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 16 listopada 2020 r. poz. 2021).

Ogłoszono też obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie:

 • Ministra Kultury w sprawie rzeczoznawców ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. z 28 października 2020 r. poz. 1901);
 • Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usługoraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 10 listopada 2020 r. poz. 1983).