W Dz.U. z 5 listopada 2020 r. pod poz. 1952 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zmiany wprowadzono w dwóch załącznikach do Rozporządzenia MKiDN z 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (Dz.U. z 2012 r. poz. 70), tj. określających wzory:

  • wniosku o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  • trzech legitymacji dla otrzymującego medal (złoty, srebrny i brązowy).

Zmianę wprowadzono w związku z utworzeniem resortu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w miejsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 6 listopada 2020 r.