Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 17 listopada 2020 r. poz. 2027);
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 17 listopada 2020 r. poz. 2028);
 • o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 17 listopada 2020 r. poz. 2029);
 • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 19 listopada 2020 r. poz. 2050);
 • o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 19 listopada 2020 r. poz. 2051);
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 19 listopada 2020 r. poz. 2052);
 • o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 20 listopada 2020 r. poz. 2055);
 • o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 20 listopada 2020 r. poz. 2056);
 • o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 20 listopada 2020 r. poz. 2059);
 • o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 23 listopada 2020 r. poz. 2061);
 • o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. z 23 listopada 2020 r. poz. 2064);
 • o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 23 listopada 2020 r. poz. 2065);
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 24 listopada 2020 r. poz. 2072);
 • o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. z 25 listopada 2020 r. poz. 2084);
 • o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 25 listopada 2020 r. poz. 2085);
 • o grach hazardowych (Dz.U. z 26 listopada 2020 r. poz. 2094);
 • o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 27 listopada 2020 r. poz. 2098);
 • o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2 grudnia 2020 r. poz. 2139);
 • o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 3 grudnia 2020 r. poz. 2156);
 • o rzemiośle (Dz.U. z 4 grudnia 2020 r. poz. 2159);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 4 grudnia 2020 r. poz. 2166);
 • o fundacjach (Dz.U. z 4 grudnia 2020 r. poz. 2167).