Opublikowano limity wpłat na konta emerytalne.

Wysokość limitów w 2021 r. na:

  • IKE15 777 zł (Dz. Urz. M.P. z 18 listopada 2020 r. poz. 1057);
  • IKZE6310,80 zł oraz 9466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą (Dz. Urz. M.P. z 19 listopada 2020 r. poz. 1059).