W Dz.U. z 23 listopada 2020 r. pod poz. 2062 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021.

W zakresie badań w części „kultura” ujęto:

  • 1.28.01 (076) Obiekty i działalność instytucji kultury;
  • 1.28.02 (077) Działalność w zakresie kinematografii;
  • 1.28.03 (078) Środki komunikacji masowej;
  • 1.28.05 (079) Działalność archiwalna;
  • 1.28.08 (080) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe;
  • 1.28.09 (081) Rynek dzieł sztuki;
  • 1.28.10 (082) Badanie finansów instytucji kultury;
  • 1.28.12 (083) Przemysły kultury i kreatywne;
  • 1.28.13 (084) Satelitarny rachunek kultury.