W Dz.U. z 30 listopada 2020 r. pod poz. 2122 opublikowano Ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja dotyczy opodatkowania specjalnym ryczałtem dochodów spółek kapitałowych, czyli spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Wprowadzona nowelizacja w tym zakresie nawiązuje do konstrukcji podatkowej określanej potocznie jako „estoński CIT”.

Natomiast w Dz.U. z 30 listopada 2020 r. pod poz. 2123 opublikowano Ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych wszystkich spółek komandytowych, a także niektórych spółek jawnych oraz opodatkowanie tym podatkiem tzw. spółek nieruchomościowych.

Obydwie ustawy obowiązują od 1 stycznia 2021 r.