W Dz.U. z 28 grudnia 2020 r. pod poz. 2376 opublikowano Rozporządzenie MKDNiS z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zmiana dotyczy Rozporządzenia MKiDN z 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 309).

Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza 4 mln zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej przyznaje się w przypadku wniosku złożonego w:

  • 2019 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 2,5 mln zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;
  • 2020 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 mln zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.

Wsparcie finansowe przyznaje się również w przypadku wniosku złożonego w 2021 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych utworu przekracza kwotę 3 mln zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 grudnia 2020 r.