W Dz.U. 11 stycznia 2021 r. pod poz. 49 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji miesięcznych na wpłaty do PFRON: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-II-u, DEK-W, DEK-R oraz DEK-Z.

Deklaracje za okresy sprawozdawcze do marca 2021 r. włącznie oraz deklaracje roczne DEK-R za okresy sprawozdawcze do 2020 r. włącznie, składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Zmian w tych deklaracjach dokonuje się, składając deklaracje według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2021 r.