W Dz.U. z 31 grudnia 2020 r. pod poz. 2433 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Chodzi tu o wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w wersji ORD-IN(9).

Natomiast w Dz.U. z 31 grudnia 2020 r. pod poz. 2458 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej. Chodzi o wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej w wersji ORD-WS(3).

Opłaty za te wnioski uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Wzory wniosków w tych wersjach obowiązują od 1 stycznia 2021 r.