W Dz.U. z 2 lutego 2021 r. pod poz. 223 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Ustawa określa:

  • zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie;
  • sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie przez nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbywanych nieruchomości.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.