W Dz.U. z 22 grudnia 2020 r. pod poz. 2320 opublikowano Ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa określa:

  • zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
  • warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;
  • zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.