Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 19 lutego 2021 r. poz. 324);
 • o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 22 lutego 2021 r. poz. 328);
 • o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 22 lutego 2021 r. poz. 332);
 • o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1 marca 2021 r. poz. 372);
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 1 marca 2021 r. poz. 379);
 • o ochronie baz danych (Dz.U. z 2 marca 2021 r. poz. 386);
 • o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz.U. z 4 marca 2021 r. poz. 402);
 • o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 4 marca 2021 r. poz. 403);
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 5 marca 2021 r. poz. 408);
 • o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 8 marca 2021 r. poz. 419);
 • o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 8 marca 2021 r. poz. 422);
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 8 marca 2021 r. poz. 423);
 • o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 8 marca 2021 r. poz. 424);
 • o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 8 marca 2021 r. poz. 425).