W Dz.U. z 25 lutego 2021 r. pod poz. 353 opublikowano Ustawę z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do art. 85 ust. 1 i 2 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którymi kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

  • 1250 zł miesięcznie — dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (przedtem: 1200 zł);
  • 937,50 zł miesięcznie — dla osób częściowo niezdolnych do pracy (przedtem: 900 zł).

Kwota najniższej emerytury oraz renty rodzinnej wynosi zasadniczo 1250 zł miesięcznie (przedtem: 1200 zł).

Natomiast do art. 3 i 5 Ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych wprowadzono zmiany, w wyniku których kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi zasadniczo 1260,99 zł miesięcznie (przedtem: 1210,99 zł). Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, ale w przypadku gdy w wyniku takiego zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 630,50 zł (przedtem: 605,50 zł), świadczenie przedemerytalne wynosi 630,50 zł (przedtem: 605,50 zł).

Ustawa obowiązuje od 1 marca 2021 r.