W Dz.U. z 8 marca 2021 r. pod poz. 420 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa nowe wzory dwóch deklaracji PIT dla płatników w wersjach: PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11).

Wzory deklaracji w tych wersjach stosuje się do do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 marca 2021 r.