Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 12 marca 2021 r. poz. 450);
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 15 marca 2021 r. poz. 457);
 • o efektywności energetycznej (Dz.U. z 16 marca 2021 r. poz. 468);
 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 16 marca 2021 r. poz. 478);
 • o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 17 marca 2021 r. poz. 484);
 • o rewitalizacji (Dz.U. z 17 marca 2021 r. poz. 485);
 • o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 18 marca 2021 r. poz. 497);
 • o ewidencji ludności (Dz.U. z 19 marca 2021 r. poz. 510);
 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 24 marca 2021 r. poz. 534);
 • o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 26 marca 2021 r. poz. 553);
 • o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 26 marca 2021 r. poz. 554);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 29 marca 2021 r. poz. 573);
 • Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 30 marca 2021 r. poz. 576);
 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 30 marca 2021 r. poz. 584);
 • o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 1 kwietnia 2021 r. poz. 610);
 • Prawo atomowe (Dz.U. z 6 kwietnia 2021 r. poz. 623);
 • Prawo wodne (Dz.U. z 6 kwietnia 2021 r. poz. 624);
 • o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 6 kwietnia 2021 r. poz. 626);
 • o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 6 kwietnia 2021 r. poz. 628);
 • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 8 kwietnia 2021 r. poz. 648);
 • o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 9 kwietnia 2021 r. poz. 666);
 • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 12 kwietnia 2021 r. poz. 670);
 • o języku polskim (Dz.U. z 12 kwietnia 2021 r. poz. 672);
 • o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 12 kwietnia 2021 r. poz. 679);
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 14 kwietnia 2021 r. poz. 685);
 • o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 15 kwietnia 2021 r. poz. 692);
 • o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 706);
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 710);
 • o działalności leczniczej (Dz.U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 711).

Opublikowano też obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 16 kwietnia 2021 r. poz. 703).