W Dz.U. z 1 kwietnia 2021 r. pod poz. 615 opublikowano Ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Z nowelizacji wynika m.in., że:

  • narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. przeprowadza się na terytorium Polski od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00 (przed zmianą: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.);
  • osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do 31 sierpnia 2021 r. (przed zmianą: do 31 maja 2021 r.);
  • w celu sprawdzenia jakości i kompletności spisu powszechnego przeprowadza się badania kontrolne od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (przed zmianą: od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.);
  • badania uzupełniające mające na celu zebranie informacji, które nie zostały zebrane w ramach spisu powszechnego, a które dla zapewnienia kompleksowości oraz efektywności spisu powszechnego powinny zostać zebrane, przeprowadza się od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (przed zmianą: od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.).

Ustawa w tym zakresie obowiązuje od 2 kwietnia 2021 r.