W Dz.U. z 18 marca 2021 r. pod poz. 500 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 15 marca 2021 r. w sprawie wzoru informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności oraz wzoru sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności.

Chodzi o Ustawę z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, zgodnie z którą określono wzór:

  • informacji o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty za marnowanie żywności (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • sprawozdania o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności (załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Rozporządzenie obowiązuje od 18 marca 2021 r.